W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyła się tradycyjna wigilia oazowa.