06.06.2009 r. – piesza pielgrzymka Dzieci Maryi z Żywiecczyzny do Sanktuarium Maryjnego w Rychwałdzie.