W ostatnim dniu lutego w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Bielsku-Białej miało spotkanie dla młodzieży z Domów Dziecka w Bielsku.

W ramach promowania „idei sukcesu osiągniętego dzięki własnej pracy i przedsiębiorczości” przez Stowarzyszenie „Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu” ks. Piotr Sadkiewicz został poproszony o przeprowadzenie prelekcji na temat oddawania krwi i narządów do przeszczepów. Spotkanie objęło także prezentacje stacji do oddawania krwi. W czasie warsztatów młodzież mogła sobie wykonać podstawowe badania krwi.

Pracownicy Stacji Krwiodawstwa prezentują Oddział Poboru Krwi.

Więcej czytaj na: www.stowarzyszenieapis.pl