19.12.2010 r. – zwyczajem lat ubiegłych nasza wspólnota przygotowała stroiki świąteczne. Część z nich rozporoawdziliśmy wśród parafian, część zaniesiemy do chorych a pozostałe na groby zmarłych.