Podczas tegorocznej Pasterki nasz Rodak ks. Andrzej Urbański SDS – Generał Księży Salwatorianów przekazał do naszej Parafii nowe relikwie świętych: Perpetuy i Felicyty (męczennice II w., ich imiona wymienia się w Kanonie Rzymskim – I Modlitwa Eucharystyczna) oraz czterech Ewangelistów: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza, św. Jana.