Przez najbliższe dwa miesiące chorzy z naszej parafii, których odwiedzamy systematycznie w I soboty miesiąca z posługą sakramentalną otrzymają specjalne egzemplarze Biblii.

Jest to „Biblia Rodzinna – wydanie specjalne z okazji betayfikacji Jana Pawła II”, to duży format Starego i Nowego Testamentu opatrzony kolorowaymi obrazami biblijnymi, pisana dużym drukiem. Jest to nasza odpowiedź na prośbę wielu chorych, którzy prosili o Pismo św. z dużą czcionką. Chorzy mając wiele czasu chcą czytać Słowo Boże ale często na przeszkodzie stoi bardzo drobny druk Pisma św.