Ośmiu ministrantów z klas II gimnazjum przyjęło dziś posługę Lektora.

Uroczystość błogosławieństwa odbyła się w Konkatedrze w Żywcu. Mszy św. z obrzędem błogosłwieństwa przewodniczył ksiądz infułat Władysław Fidelus. Nasi ministranci uczestniczyli przez dwa miesiące w kursie lektorskim organizowanym przez parafię Narodzenia NMP w Żywcu. Życzymy naszym nowym Lektorom Bożego błogosławieństwa, współpracy z Duchem Swiętym i ogromnej gorliwości w posługiwaniu przy ołtarzu.