Z okazji nowego roku szkolnego i katechetycznego uczniowie poświęcili przybory szkolne.

W niedzielę 11 września na Mszy świętej rodzinnej o godz. 11.00 ks. proboszcz wraz z księdzem Łukaszem poświęcili przyniesione przez dzieci tornistry, podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Wszyscy modlili się o pomyślność w rozpoczętym już nowym roku szkolnym i katechetycznym i o wszelkie potrzebne łaski dla dzieci, uczących i rodziców.