Co roku gromadzimy się w świątyni aby podziękować Bogu za zebrane plony.

Sołectwo Sienna było gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Lipowa. We Mszy św. w leśniańskim kościele uczestniczyli rolnicy z całej Gminy, a wraz z nimi licznie zebarni wierni. Wszyscy dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne dary ziemi ale przede wszystkim za tych ludzi, którzy nie mówią „nie opłaca się” ale ciężko pracują abyśmy mieli co położyć na naszych stołach.

   

Dożynkom towarzyszyły wystawy dawnego i współczesnego sprzętu rolniczego, a także kiermasze wyrobów z tegorocznych plonów.