Istniejące alejki na placu Jana Pawła II okazały się zbyt wąskie, dlatego od kilku dni trwa ich przebudowa.

Dokonaliśmy poszerzenia chodnika prowadzącego od kościoła do groty Matki Bożej oraz plac przed samą grotą.