90 lat stuknęło Ochotniczej Straży Pożarnej w Sennej. Druhowie i Druhny godnie przeżyli jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Zygmunta Bernata kapelana OSP Żywiecczyzny. W kazaniu ks. proboszcz życzył strażakom aby „prowadzili jednostkę do jubileuszu 100-lecia, wzorując się na praojcach i twórcach OSP sprzed 90 lat. Tak jak ich, tak i Was niech prowadzą słowa ze sztandaru: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Waszym autorytetem niech będzie Wasz Patron św. Florian.”

Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac 400-lecia Wsi Sienna.