W sobotę 21 maja rodziny pracowników Spółdzielni WITAWS (STATOIL) przeżyli wycieczko-pielgrzymkę do Pragi.

Duchową opiekę sprawował ks. proboszcz. Wśród nawiedzonych miejsc było Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus, Kościół Norbertanów oraz Pomnik św. Jana Nepomucena.