W sobotę 16 kwietnia w sali MCK w Żywcu odbyła się gala z okazji przyznania tytułu „Osobowość Ziem Górskich”.

Tytuł przyznano w 6 kategoriach. Konkurs odbywał sie w trzech etapach. Najpierw zgłaszano kandydatów do nominacji. Naszego księdza proboszcza zgłosił Urząd Gminy Lipowa. Kolejny etap to plebiscyt internetowy, w którym ks. Piotr zdobył najwięcej głosów. Wreszcze oststeczny werdykt wydała Kapituła Konkursu. W kategorii „Osobowość Ziem Górskich” tytuł został przyznany naszemu księdzu prboszczowi.

Więcej przeczytaj i zobacz na:

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,9453154,Proboszcz_z_tytulem__Osobowosci_Ziem_Gorskich_.html

http://ekai.pl/diecezje/bielsko-zywiecka/x40620/zywiecczyzna-proboszcz-z-lesnej-osobowoscia-ziem-gorskich/

http://www.gazetacodzienna.pl/index.php?p=wwiad&id=5386

http://zywiec.naszemiasto.pl/artykul/868454,krotko-znamy-osobowosci-ziem-gorskich,id,t.html