Czytaj na: http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/3197,ks_sadkiewicz_czy_nie_s_bohaterami_ci_ktrzy_oddaj_krew_w_wlace_z_chorob