Tradycją się stało aby w czasie Wielkiego Postu pasyjne nabożeństwo drogi krzyżowej przeszło ulicami wiosek należących do naszej parafii. Tak było w ostatni piątek – 15 kwietnia. Licznie zgromadzeni parafianie przszli przez Leśna i Sienną.