Z roku na rok w naszych domach pojawia się coraz mniej kolędników! Nie pozwólmy by zanikła ta piękną tradycja.

Kolędująca młodzież

Wspólne kolędowanie z oazą rodzin

Kolędujące Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśnej

Kolędujące Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Siennej

Dziady Noworoczne

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Siennej