W sali senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się Ogólnopolskie Dni Transplantacji.

Było to coroczne spotkanie ekip medycznych oraz pacjentów żyjących z przeszczepionym narządem. Spotkaniu towarzyszyły konferencje i wykłady. Wśród zaproszonych gości byli: prof. Wojciech Rowiński,  prof. Marek Krawczyk, prof. Magdalena Durlik, prof. Piotr Kaliciński, dr Jarosław Czerwiński, doc. Waldemar Patkowski, prof. Lao oraz ks. Piotr Sadkiewicz. Nasz ksiądz proboszcz mówił o „Etyczych postawach i zachowaniach transplantologów”.