Noc, która zmieniła świat. Noc, która nadała światu smak. Noc, która stała się solą ziemi i świata.

Więcej czytaj na:

http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/3041,ks_sadkiewicz_chrzecijanie_musz_znowu_by_sol_wiata