Od dziś w podziemiach kościoła funkcjonuje nowa kaplica na potrzeby spotykających się grup parafialnych. Kaplica mieści 30 osób. Została ona wyposażona w sprzęt liturgiczny, ołtarz, ambonkę, ławki, sedilia oraz tabernakulum. Na ścianie głównej kaplicy powstało malowidło ze sceną Chrztu Chrystusa, wzorowane na fresku Jana Popa z Sanktuarium Św. Michała Archanioła we Włoszech. Nasze malowidło wykonała parafianka Monika Micherda.