Dekret Biskupa Ordynariusza dotyczący zmian granicy naszej Parafii.

Na prośbę mieszkańców części Twardorzeczki Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy wyraził zgodę na zmianę granic Parafii św. Michała Archanioła w Leśnej. Od 7 paździrnika 2010 roku do naszej Parafii zostane dołączone 40 domów z Twardorzeczki Soslin. Dotychczas ta część Twardorzeczki należała do Parafii św. Marcina w Radziechowach.