Kalendarium dziejów kościoła i parafii w Leśnej.


- Lata dwudzieste XX wieku * w rodzinie Michała i Zofii Caputów rodzi się myśl budowy kościoła dla mieszkańców Leśnej.
- 1936 r. * ks. kanonik Bieniasz, proboszcz w Radziechowach, rozpoczyna starania o budowę kościoła filialnego w Leśnej.
- 1937 r. * Powołanie Komitetu Budowy Kościoła w Leśnej. Przewodniczącym zostaje pan  Michał Piątek.
- 24.06.1937 r. * Urząd Wojewódzki w Krakowie wydaje zezwolenie na budowę kościoła w Leśnej.
- 1937 r. * Architekt inż. pan L.Poleski tworzy projekt kościoła.

- 1938 r. * Michał i Zofia Caputowie aktem darowizny przekazują działkę pod budowę kościoła.
- Gromadzenie materiałów budowlanych.
- Pierwsze konflikty sąsiedzkie przy pracach odwadniających teren budowy.
- 1.09.1939 r. * wybuch II wojny światowej uniemożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.
- Sołtys wsi Leśna, Paweł Olszówka, ratuje zgromadzone materiały przed wywózką do Niemiec, budując piętrowy dom (obecne przedszkole).
- 1955 r. * Powołanie nowego Komitetu Budowy Kościoła. Brak zgody władz świeckich na działania komitetu powoduje jego rozwiązanie.
- 12.02.1957 r. * Ks. dziekan Władysław Kaczmarczyk powołuje kolejny Komitet Budowy Kościoła, zatwierdzony przez władze świeckie dopiero w grudniu. Przewodniczącym zostaje pan Bronisław Sapeta.
- Październik 1957 r. * na placu pod kościół powstaje prowizoryczna, drewniana kaplica.
- 23.11.1957 r. * Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wydaje pozwolenie    na budowę kościoła.
- 23.11.1957 r. * Pani architekt inż.. Zdzisława Kramarz z Krakowa oficjalnie rozpoczyna prace nad projektem kościoła dla Leśnej, odrzucając przedwojenny projekt w stylu bazylikowym.
- Czerwiec 1958 r. * Powódź utrudnia rozpoczęcie prac budowlanych.
- 7.07.1958 r. * Wykopy pod fundamenty.
- Październik 1958 r. * Zakończenie prac przy budowie piwnic pod kościołem.
- Niedziela Palmowa 1959 r. * Ks. Władysław Kaczmarczyk poświęca pierwsze naczynia i szaty liturgiczne dla Leśnej.
- Kwiecień / maj 1959 r. * Obkładanie zewnętrznych fundamentów kamieniem z Brennej, wykonanie fundamentów pod wieżę i schody do nawy głównej.
-24.05.1959 r. *Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. biskupa Karola Wojtyłę.
- 1960 r. * Zakończenie prac przy stropie kościoła.

 

- 12.09.1961 r. * Oddanie kościoła w stanie surowym.
- 22.10.1961 r. * Ks. biskup Eugeniusz Baziak poświęca kościół.
- 1962 r. * Ks. Augustyn Dewera własnoręcznie wykonuje w kościele posadzkę z łomu marmurowego.
- 8.05. / 12.06.1965 * Budowa wieży.

- 13.06.1965 r. * Ks. biskup Karol Wojtyła poświęca wieżę i krzyż.

- 6.03.1966 r. * Ks. biskup Julian Groblicki poświęca dzwony wykonane przez pana Franciszka Kubicę z Kobiernic.
- 24.05. / 08.06.1966 r. * Montaż dzwonów.

Ołtarz główny - 1965 r.

- 03.09.1966 r. * Rozpoczęcie prac przy więźbie dachu.
- 1967 r. * Pokrycie dachu blachą.
- 1968 r. * Tynkowanie wnętrza kościoła.

Ołtarz główny - 1974 r.

-1973 r. * Erygowanie parafii św. Michała Archanioła w Leśnej.
- Lipiec 1973 r. do września 1976 r. * Budowa plebani.
- 24.08.1974 r. * Powołanie pierwszego proboszcza ks. Zbigniewa Szychowskiego.
- 28.09.1976 r. * Ks. biskup Jan Pietraszko poświęca plebanię.
- 27.02. / 28.04.1978 r. * Malowanie wnętrza kościoła.
- 1980 / 1981 r. *Budowa ogrodzenia wokół kościoła. Wykonawcą jest pan Maksymilian Duda z Leśnej.
- 1987 / maj 1990 r. * Pan Piotr Kłosek ze Szczyrku wykonuje drewniany ołtarz główny. Bez zgody parafii zmienia projekt.
- Maj 1990 r. * Ks. biskup Jan Szkodoń poświęca tryptyk ołtarzowy.

- 1993 r*Wytwórnia witraży z Bielska-Białej "WUTTKE",wykonuje dwa witraże do prezbiterium.
- 29.07. / 30.09.1994 r. * Komitet Budowy Wieży przy kościele w Leśnej pod przewodnictwem pana Józefa Dziedzica i nadzorem architekta i projektanta inż. Macieja Bieguna z Wieprza rozpoczyna nadbudowę wieży.
- Maj / czerwiec 1995 r. * Tynkowanie kościoła na zewnątrz.
- 1996/7 r.*Wytwórnia witraży z Bielska-Białej "WUTTKE" wykonuje 6 witraży do nawy głównej.
- 02.12.1996 r. * Remont 30-letniej kotłowni.
- 6.12.1996 r. * I Festyn Św. Mikołaja.
- 20.12.1996 r.* Pod choinkę parafia otrzymuje: 50 komży i 100 kompletów strojów liturgicznych dla ministrantów, 25 alb dla lektorów oraz bieliznę liturgiczną.
- 25.01.1997 r.*Rozwiązanie Komitetu Budowy Wieży i powołanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
- 20.02. / 5.03.1997 r. * Remont przedsionka wejścia głównego.
- 22.02.1997 r. * Remont tabernakulum.
Marzec / maj 1997 r. * Wzbogacenie sprzętu liturgicznego (kielichy, puszki, pateny, lichtarze, żyrandole, lampka wieczna).
- 10.04.1997 r. * I etap remontu instalacji elektrycznej.
- 5.05. / 22.06.1997 r. * Remont bocznej kaplicy św. Barbary.
- 21.07. / 16.08.1997 r. * Remont kapitalny zakrystii.
- 31.07.1997 r. * Remont części więźby dachowej nad prezbiterium.
- 2.08.1997 r. * Ks. biskup Adam Śmigileski udziela w naszym kościele święceń kapłańskich księdzu Dariuszowi Łodzianie.
- 3.08.1997 r. * Prymicje ks. Dariusza Łodziany SDB.
- 14.09.1997 r. * Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej.
- 3.11.1997 r. / 20.04.1998 r. * Prace remontowe w piwnicach kościoła celem stworzenia salek katechetycznych.
- 13.12.1997 r. * Powołanie do istnienia grupy "AA".
- 14.12.1997 r.* Montaż i uruchomienie nowego ogrzewania gazowego w salkach pod kościołem.
-Wzbogacenie zasobów parafialnych w nowe ornaty (10 sztuk), krzyż i latarnie procesyjne, odnowienie sztandarów.
- 24.01.1998 r. * Odnowienie chrzcielnicy i montaż marmurowych kropielnic.
- 27.05 / 18.06.1998 r. * Prace remontowo konserwatorskie dachu kościoła.
- 06.07. / 10.10.1998 r. * Dobudowa wejścia bocznego do kościoła.
- 19/20.08.1998 r. * Uroczystości Nawiedzenia Kopii Obrazu MB Częstochowskiej.
- 10.09.1998 r. * Powołanie grupy "Dzieci Maryi" prowadzonej przez Siostry Szarytki z Żywca.
- 19.09.1998 r. * Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ojca Andrzeja Urbańskiego SDS - wicegenerała Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Wizyta ponad 50 kapłanów z całego świata wraz z ks. kardynałem Polikarpem Pengo z Tanzanii.
- 2.02.1999 r. * Rozpoczęcie peregrynacji Różańca w rodzinach Róż Różańcowych w parafii.
- 29.03.1999 r. * Umiera ks. prałat Eugeniusz Kawa.
- 7.04. / 16.05.1999 r. * Remont kapitalny kotłowni kościoła.
- 8.04.1999 r. *Przyjęcie przez Komisję Kurialną d/s Budownictwa Sakralnego projektu remontu wnętrza kościoła, autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.
- 11.05.1999 r. * Rozpoczęcie prac remontowych wnętrza kościoła.
- 19.05. / 25.05.1999 r. * Prace ocieplające strop kościoła.
- 17.06.1999 r. * Zakupienie 28 arowej działki sąsiadującej z parafią.
- 30.07.1999 r. * Nasz rodak ks. Andrzej Urbański SDS zostaje Generałem Zgromadzenia   Księży Salwatorianów.
- 5.09.1999 r. * Dożynki Gminne w Leśnej.
- 27.11.1999 r. * Zakończenie prac przy nowych ołtarzach bocznych, montaż 2,5 metrowego krucyfiksu na tęczy prezbiterium.
- 3.12.1999 r. * Zakończenie prac malarskich w prezbiterium i części nawy głównej.
- 27.03.2000 r. * Montaż nowego ołtarza głównego.

- 31.03.2000 r. *Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy poświęca odnowioną część kościoła oraz instaluje relikwie św. Faustyny Kowalskiej. Rozpoczęcie peregrynacji obrazu "Jezu, ufam Tobie" w rodzinach naszej parafii. Rozpoczęcie comiesięcznych czuwań przy relikwiach św. Faustyny ku czci Bożego Miłosierdzia.
- 1.04.2000 r. * Ponad 200 osób uczestniczy w dziękczynnej pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
- 16.04.2000 r. * Rekordowa w historii Żywiecczyzny akcja oddawania krwi. 81 osób oddaje 37 litrów krwi w ramach akcji charytatywnej. Powstanie Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
- 31.05.2000 r. * Poświęcenie nowej kapliczki Matki Bożej przed kościołem, jako wotum Roku Jubileuszowego.
- 9.06.2000 r. * Zakup nowych organów elektronicznych.
- 17.07. / 14.10.2000 r. * Utworzenie deptaka procesyjnego wokół kościoła.
- 24.09.2000 r. * Kolejna rekordowa akcja krwi. 122 osoby oddają 55 litrów krwi.
- 21.10.2000 r. * Wzbogacenie zasobów kościoła w sprzęt liturgiczny: 80 cm monstrancja, bogato zdobiony ewangeliarz, haftowane ornaty z wizerunkami: św. Faustyny, Jezusa Miłosiernego, NMP Nieustającej Pomocy, św. Michała, rzeźbiony w drewnie krzyż do adoracji.
- 6.11. / 20.12.2000 r. * Remont piwnic plebani i przystosowanie pomieszczeń pod nową kancelarię.
- 6.12.2000 r. * V festyn ku czci św. Mikołaja ( udział bierze ok. 3 tys. osób).
- 20.12.2000 r. * Montaż marmurowego ołtarza i ambonki.
- 22.04.2001 r. * Kolejna rekordowa akcja krwi. 147 osób oddaje 66 litrów krwi.
- 18.06.2001 r. * Rozpoczęcie II etapu remontu wnętrza kościoła. 

- 02.09.2001 r. * Akcja krwi - 136 osób oddaje 61 litrów krwi.
- 16.09.2001 r. * Ponad 800 osób bierze udział w Apelu Solidarności z ofiarami aktów terroru.
- 14.10.2001 r. * Instalacja relikwii św. Jadwigi Śląskiej patronki Siennej.
- 1/2.11.2001 r. * Wizyta ks. kardynała Polikarpa Pengo.
- 3.11.2001 r. * Od godz. 21.37 jesteśmy w internecie.
- 23.12.2001 r. * Mamy światło z Betlejem.
- 11.01.2002 r. * Stolica Apostolska nadaje kościołowi w Leśnej przywileje odpustów dla wiernych.
- 18.02.2002 r. * Rozpoczęcie prac przy tworzeniu przykościelnego parkingu.
- 7.04.2002 r. * Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z 11.01.2002 r. przeżywamy pierwszy odpust ku czci Bożego Miłosierdzia.
- 7.04.2002 r. * 150 osób ( w tym 53 kobiety ) ustanawiają kolejny rekord Żywiecczyzny w oddawaniu krwi.
- 18.04.2002 r. * Nasza rodaczka, siostra Teodozja Gryga składa śluby wieczyste w zakonie klauzurowym Mniszek Kamedułek z Złoczewie.
- 19.04.2002 r. * Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia na żywo transmituje Radio Maryja oraz "Anioł Beskidów".
- 19.04.2002 r. * Uroczystości II rocznicy instalacji relikwii św. Faustyny pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego i Sióstr MB Miłosierdzia z Łagiewnik.
- 16.06.2002 r. * 72 osoby zostają wpisane do rejestru Banku Szpiku Kostnego, jako dawcy. Akcja przeprowadzona przez Fundację przeciw Leukemii z Warszawy.
- 20.06.2002 r. * KGW Sienna funduje ornat z wizerunkiem św.Jadwigi Śląskiej.
- 21.06.2002 r. * Apostolstwo Bożego Miłosierdzia funduje sztandar - chorągiew Bożego Miłosierdzia.
- 25.06.2002 r. * Kontynuacja remontu plebanii (dach, kuchnia, jadalnia).
- 21.07.2002  r.* 115 osób (w tym 49 kobiet) oddaje 52 litry krwi.
- 20.10.2002 r. * Kolejna akcja krwi -122 osoby oddają 55 litrów krwi.
- 25.10.2002 r. * Zakupienie haftowanego ornatu z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa.
- 20.12.2002 r. * Promocja książek ks. Jana Twardowskiego  "ABC - kazania najkrótsze" w Szkole Podstawowej w Siennej. Spotkanie twórców ludowych z Podbeskidzia.
- 09.02.2003 r. * Nasza parafianka Karolina Golec ma 100 lat.
- 17.03.2003 r. * Rozpoczęcie kolejnego etapu prac przy posadzce i boazerii w kościele.
- 22.03.2003 r. * Zjazd Animatorów Stowarzyszenia Dzieci Maryi z Podbeskidzia.
- 24.03.2003 r. * Kolejny etap prac remontowych przy ścianach kościoła.
- 13.04.2003 r. * Akcja oddawania krwi z udziałem 141 osób (63,450 litrów krwi).
- 17.04.2003 r. * Wielki Czwartek - Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Zbigniewa Szychowskiego.
- 16.05.2003 r. * Uroczystości rocznicowe rozpoczęcia kultu Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie ks. dr Andrzeja Mojżeszki z udziałem Sióstr z Łagiewnik (transmisja radiowa).
- 31.05.2003 r. * Wizyta prezydenta Tanzanii Pana Benjamina Mkapy z rodziną oraz prymasa Tanzanii ks. kardynała Polikarpa Pengo. Udział w nabożeństwie majowym. Pan prof. Czesław Dźwigaj zapoznaje gości z polichromią w kościele.
- 02.06.2003 r. * Ks. kardynał Polikarp Pengo sprawuje eucharystię dla wiernych.
- 15.06.2003 r. * Uroczystości nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Siennej.
- 19.06.2003 r. * TVP emituje reportaż o wizycie prezydenta i prymasa Tanzanii w naszej parafii  i na Podbeskidziu.
- 27.07.2003 r. * IX akcja krwi - 132 osoby (w tym 50 kobiet) oddaje 60 litrów krwi. W tej akcji Leśna oddała pięćsetny litr krwi.
- 01.09.2003 r. * W Roku Niepełnosprawnych został zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 13.09.2003 r. * 42 kapłanów wyświęconych w 1989 roku przeżyło dzień skupienia w naszym kościele.
- 27.09.2003 r. * Blisko 400 dzieci z Żywiecczyzny, skupionych w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej przeżyło dzień skupienia na rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego.
- 05.10.2003 r. * Wykonanie nowych, granitowych schodów wejścia głównego.
- 26.10.2003 r. * X akcja krwi - 104 osoby oddają 47 litrów krwi.
- 11.11.2003 r. * Wraz z Biblioteką Publiczną w Leśnej przeprowadzamy akcję "Książka dla biblioteki". Dzięki hojności parafian biblioteka wzbogaciła się o ponad 700 książek.
- 07.12.2003 r. * Ks. biskup Janusz Zimniak uroczyście wprowadza do naszej świątyni, pierwsze w Polsce relikwie bł. Teresy z Kalkuty.
- 08.12.2003 r. * KAI oraz PAP przekazują informacje o instalacji relikwii Matki Teresy i o akcjach charytatywnych w naszej parafii.
- 08.12. - 24.12.2003 r. * Media w Polsce przekazują informacje o naszej parafii, gromadzonych relikwiach oraz organizowanych akcjach charytatywnych. Można było o tym usłyszeć w Polskim Radiu, Radiu Watykańskim, zobaczyć w TVP 3 oraz przeczytać w kilku gazetach.
- 24/25.12.2003 r. * Koncert kolęd w wykonaniu zespołu "DUKAT", z udziałem finalistki "Idola" TV Polsat - Moniki Brodka.
- 11.01.2004 r. * Koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Żywczanie".
- 18.01.2004 r. * Rozpoczęcie ostatniego etapu remontu plebani.
- 28.01.2004 r. * Rozpoczęcie prac przy nowej posadzce w kaplicy bocznej.
- 29.01.2004 r. * Rozpoczęcie renowacji 40-letnich konfesjonałów.
- 09.02.2004 r. * Odnowienie ścian w kaplicy bocznej.
- 03-05.03.2004 r. * Rekolekcje wielkopostne dla 410 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z Twardorzeczki.
- 15.03.2004 r. * Rozpoczęcie prac przy tworzeniu drugiej części parkingu, wzdłuż drogi powiatowej.
- 04.04.2004 r. * XI akcja krwi. 116 osób oddaje do banku Krwi ponad 52 litry bezcennego leku.
- 19.04.-16.05.2004 r. * Prace przy kolejnym - III etapie polichromii.
- 30.05.2004 r. * Wraz z Fundacją przeciw Leukemii z Warszawy, przeprowadzamy II akcję pozyskiwania dawców szpiku kostnego do Banku Szpiku Kostnego. 35 osób zostaje dopisanych do ogólnopolskiego rejestru dawców szpiku kostnego.
- 30.05.2004 r. * Blisko 800 osób deklaruje się na noszenie przy sobie deklaracji zezwalającej  na pośmiertne pobranie organów do przeszczepu.
- 06.06.2004 r. * Nasz rodak - ks. Andrzej Urbański, Generał Zgromadzenia Salwatorianów, ofiaruje do rodzinnej świątyni relikwiarz św. Mikołaja, biskupa, przywieziony ze Szwajcarii.
- 06.06.2004 r. * Uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Siennej. Poświęcenie sztandaru szkoły.
- 06.06.2004 r. * III akcja szpiku kostnego. Do rejestru dawców zostaje wpisanych kolejnych  16 parafian.
- 06.06.2004 r. * XII akcja krwi. Ze względu na specyfikę tej akcji, krew oddaje tylko 10 osób.
- 06.06.2004 r. * TVP realizuje reportaż o naszych akcjach charytatywnych.
- 11.06.2004 r. *TVP emituje reportaż o unikalnej na skale kraju akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego, do ogólnopolskiego rejestru Banku Szpiku Kostnego oraz o akcjach krwi w naszej parafii.                                             
-12.06.2004 r.  *Nasi Lektorzy zdobywają I miejsce w Diecezjalnych Rozgrywkach Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza, o puchar Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.
- 25.06.2004 r. TVP w programie "Telekurier" emituje reportaż o akcjach charytatywnych w naszej parafii.
- 04.07.2004 r. W XIII akcji krwi bierze udział 87 osób, które wzbogacają bank krwi o prawie 40 litrów. Akcji towarzyszy TVP Katowice. TVP emituje informacje o akcji w programach informacyjnych.
- 25.09.2004 r. Wraz z Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz, organizujemy I Wojewódzkie wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W zawodach bierze udział ponad 100 osób niepełnosprawnych. Dekoracji medalami dokonuje Pani Poseł Parlamentu Europejskiego - Grażyna Staniszewska. Zawodom towarzyszy TVP pr. II - Ekspres Reporterów.
- 24.10.2004 r. * XIV akcja krwi. 85 osób oddaje do banku Krwi 38,250 litrów bezcennego leku.
- grudzień 2004 r. * nasza parafia staje się celem zainteresowań dziennikarzy. "Dziennik Polski", "Przegląd", "Salwator", "Misjonarz", "Dziennik Zachodni", "Gość Niedzielny" - piszą o nietypowych akcjach charytatywnych w małej, wiejskiej parafii.

- 13.12.2004 r. * Dzieci chore na białaczkę, leczące się w Klinice Hematologii we Wrocławiu, nagradzają nas "Oskarem Dziecięcych Serc" za zaangażowanie się na rzecz leczenia chorych na białaczkę.
- 20-24.12.2004 r. * TVP Wrocław i TV POLSAT pokazują nasze zaangażowanie na rzecz chorych na białaczkę.
- 02.01.2005 r. * Koncert kolęd Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Żywczanie".
- 06.01.2005 r. * Koncert Kolęd dzieci i rodziców Stowarzyszenia "Dzieci Serc" z Radziechów.
- 17.02.2005 r. * Rozpoczęcie prac remontowych na wieży kościoła i chórze.
- 21.02.2005 r. * Wraz z Fundacją przeciw Leukemii z Warszawy przeprowadzamy akcję pozyskania honorowych dawców szpiku do Banku Szpiku Kostnego. Akcja zostaje przeprowadzona w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Bank Szpiku powiększa się o 91 osób.
- 28.02.2005 r. * Na wieży kościoła powstaje "muzeum dewocjonalii".           

- 20.03.2005 r. * W V rocznicę powstania Parafialnego Klubu HDK została przeprowadzona XV Akcja Oddawania Krwi. Wzięło w niej udział 138 osób, które oddały do Banku Krwi 62,100 l krwi. O wydarzeniu poinformowały media, w tym TVP 3.
- 24.03.2005 r. - Wielki Czwartek * W plebiscycie przeprowadzonym przez "Dziennik Zachodni" na najlepszego proboszcza śląska, ks. Piotr Sadkiewicz z spośród ponad 350 proboszczów zajmuje jedno z 10 miejsc.  

- 02.04.2005 r. * Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.

- 03.04.2005 r. * Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Sarkandra i św. Joanny Beretty Molla. Rozpoczęcie uroczystości 10-lecia pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu.                                                                                                                                                    - 04.04.2005 r. * Wspólny Apel i Anioł Pański Szkół Podstawowych z Leśnej, Siennej i Gimnazjum Jana Pawła II z Twardorzeczki ku czci zmarłego Ojca Świętego.                                                                                                                                                                  - 07.04.2005 r. * Godzina 21.37 - Wójt Gminy Lipowa uroczyście ogłasza plac przy kościele placem Jana Pawła II.

- 10 - 12.05.2005r. * nasza parafia promuje akcje krwiodawstwa i honorowego dawstwa szpiku kostnego na III Tarnowskiej Kropli. Otrzymujemy pochwałę od Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.

 

- 15.05.2005r. *Od dziś czas w Leśnej jest odmierzany według zegara słonecznego, ustawionego w centrum placu Jana Pawła II.

 

 

- 18.05.2005r. * Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt bp. Karola Wojtyły w Leśnej,

 

 

- 19.05.2005r. * ks. Piotr Sadkiewicz - nasz proboszcz został nominowany w konkursie

 Katolickiej Agencji Informacyjnej i TVP 2 do 12 najlepszych proboszczów roku 2005.

- 28 - 29.05.2005r. *TVP program 2 realizuje reportaż na temat parafii w Leśnej

- 05.06.2005r. *Szkoła Podstawowa w Siennej wraz z Parafią organizują rodzinny rajd

                          rowerowy, z udziałem ponad 150 rowerzystów

- 08.06.2005r. *Emisja reportażu o Parafii w TVP program 2

- 09.06.2005r. * Emisja reportażu o Parafii w TVP Polonia

- 18.06.2005r. * Zjazd Księży wyświęconych w roku 2000.

- 19.06.2005r. * Kolejna akcja krwi, w której 76 osób oddaje 34,200 ml krwi

- 23.06.2005r. *Nasz rodak ks. Jan Konior SI broni pracę doktorską na Papieskiej Akademii

                          Teologicznej w Krakowie

-03.07.2005r. *Nasi parafianie dokonują wpisów wdzięczności Janowi Pawłowi II do "Wielkiej

                         Pamiątkowej Księgi Polaków".

-22.08.2005 r. *106 parafian zgłasza chęć oddania krwi dla ciężko chorego mieszkańca Leśnej.

                          Krew pobrana zostaje od 93 osób dzięki czemu do Banku Krwi zostaje

                          przekazane 41,850 l. krwi.

-28.08.2005r. * II Rodzinny Rajd Rowerowy - poznajemy sąsiednie parafie. Mimo zimna i

                         deszczu w imprezie bierze udział ponad 50 rowerzystów.

-23.09.2005r. * Artysta Grzegorz Marian montuje mozaikę "Pantokrator" nad wejściem bocznym

                          do kościoła.

 

                  

 

-24.09.2005r. * II Wojewódzki Wyścig Wózków Nieprofesjonalnych oraz Osób z Dysfunkcją

                          Narządu Ruchu -  z udziałem 107 niepełnosprawnych zawodników i licznie

                          zgromadzonych kibicach.
-25.09.2005r. * Ojcowie Cystersi z Jędrzejowa uroczyście instalują relikwie

                          bł.Wincentego Kadłubka.
-25.09.2005r. * Nasz parafialny Klub HDK pomaga zorganizować I Akcję Krwi w sąsiedniej

                          parafii Radziechowy. Krew oddało 34 mieszkańców Radziechów.

-20.10.2005r. * w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do niesienia pomocy krajom misyjnym,

                          ofiarowujemy odnowioną monstrancję dla katolików w Albanii.

-06.11.2005r. * składamy wotum za dar Eucharystii i przeżyty Rok Eucharystyczny w postaci 

                         oddania 54 litrów krwi przez 120 osób.

-02.12.2005r. * Firma DĘBINA montuje nowe drzwi w wejściu głównym kościoła.
-16.12.2005r. * Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Redakcją Programów Katolickich TVP,

                          przyznała tytuł "Proboszcz Roku 2005"  dla administratora naszej parafii -

                          ks. Piotra Sadkiewicza.

-28.12.2005r. * Firma DĘBINA montuje nowe drzwi do zakrystii.

-31.12.2005-01.01.2006r* Pożegnanie Starego Roku na placu przy parkingu staje się tradycją.

-01.01.2006r. *w czasie noworocznych mszy św. w naszym kościele kolęduje Zespół Regionalny 

                        "Żywczanie".

-01.01.2006r. * nasz kościół odwiedza ks. Dariusz Stańczyk z Wilna, gorliwy krzewiciel kultu

                          Bożego Miłosierdzia i czciciel św. Siostry Faustyny.

.-12.2005/01.2006r. *na łamach licznych czasopism pojawiają się artykuły o działalności naszej 

                           parafii w związku z wygranym Konkursem "Proboszcz Roku 2005". TVP,

                           TVN, TV Puls emitują kilka reportaży o naszej działalności charytatywnej,

                           podobnie kilka stacji radiowych.

-11-12.01.2006r. *TVP Wrocław nagrywa "Jasełka według ks. Jana Twardowskiego".

-18.01.2006r. *godzina 19:24 - umiera ks. Jan Twardowski, patron Szkoły Podstawowej w

                         Siennej.

-20.01.2006r. * III piątek miesiąca - godz. 16:30 - nabożeństwo żałobne ku czci śp. ks. Jana

                          Twardowskiego. Nabożeństwo nagrywa TVP Wrocław.

-22/23.01.2006r. *bardzo silne mrozy uszkadzają nagrzewnice w kotłowni w kościele.

-26.01.2006r. *udział w Dniach Transplantacji w Warszawie, jako parafia promująca na

                         wyjątkową skalę idę przeszczepów.

-28.01.2006r. *montaż nowych gablot na relikwie w bocznej kaplicy.

-03.02.2006r. *godz. 10.00, Warszawa - uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej

                       w Siennej uczestniczą w pogrzebie ks. Jan Twardowskiego - poety, patrona szkoły

-03.02.2006r. *godz. 13.00 - TVP 1 emituje "Ostatnie jasełka ks. Jana" nagrane w naszej parafii

                         kilka dni przed śmiercią ks. Jana Twardowskiego

-17.02.2006r. *Dziennik Zachodni przyznaje parafii prestiżowa nagrodę "Miody 2005" za

                         szczególną działalność charytatywną i ratowanie życia ludzkiego.

-18.02.2006r. *na zaproszenie Przeora Jasnej Góry udajemy się z dziękczynną pielgrzymką do Częstochowy.

                        Uczestniczy w niej czterystu parafian. Mszy św. przed Obrazem Jasnogórskim przewodniczy

                        proboszcz roku Piotr Sadkiewicz.

-26.02.2006 r. *nasz rodak, ks. Andrzej Urbański, generał Zgromadzenia Księży Salwatorianów,

                         przywiózł nam niebywały prezent - relikwie 11 Apostołów i św. Pawła Apostoła,

                         8 relikwii św. Kościoła Rzymskokatolickiego takich jak: św. Jana Vianneya, św.

                         Agnieszki, św. Cecylii, św. Franciszka Ksawerego, św. Stanisława Kostki, św.

                         Alojzego Gonzagi, św. Wacława, św. Jana Berchamsa oraz replikę relikwii gwoździa,

                         którym był przybity do Krzyża Jezus.

-02.03.2006 r. *podczas uroczystości bierzmowania, ks. biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy mianował

                         ks. Piotra Sadkiewicza proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Leśnej, gdzie dotychczas

                         był administratorem. Jednocześnie otrzymał tytuł Kanonika.

-6.03.-18.03.2006r. *remont - wymiana posadzki i boazerii w przedsionku kościoła.

-11.03.2006 r. *na ścianie bocznej został zamontowany relikwiarz z repliką gwoździa z Krzyża

                         Chrystusa. Relikwiarz w postaci cierpiącej głowy Jezusa wykonał rzeźbiarz z

                         Suchej Beskidzkiej - Jerzy Madoń.

 

 

-23.03.2006r.  *zamontowano najnowocześniejszy ekran i rzutnik bezprzewodowy do

                         wyświetlania tekstów pieśni.

-01.04.2006r.  *wspólnie z mieszkańcami Żywiecczyzny przeżywamy I rocznicę śmierci Papieża

                         Jana Pawła II, uczestnicząc w "Marszu Promienistym" na Matyskę.

                        *pragnąc upamiętnić czas wspólnego cierpienia i modlitewnego czuwania przy

                         umierającym Papieżu, na placu Jana Pawła II została postawiona drewniana

                         kapliczka Chrystusa Frasobliwego.

 

 

-02.04.2006r.  *dla upamiętnienia I rocznicy śmierci Jana Pawła II, w naszym kościele odbył się

                         koncert poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Formacji

                         Muzycznej Laudate.

-09.04.2006r.  *tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Arkadiusz Nowak ze

                         zgromadzenia Kamilianów.

-10.04.2006r.  *TVP3 wyemitowała kolejny reportaż o naszej parafii i proboszczu roku 2005.

-18.04.-21.04.2006r. *prace przygotowawcze pod ułożenie mozaiki z postacią Matki Bożej

                         Kościoła, na zewnętrznej ścianie prezbiterium.

 

 

-21.04.2006r.  *odnowienie zewnętrznej ściany prezbiterium.

-22.04.2006r.  *rozpoczęcie prac przy budowie groty Matki Bożej na placu Jana Pawła II.

 

 

-23.04.2006r.  *uroczystości odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia.

-23.04.2006r.  *w XIX Akcji Krwi wzięło udział 126 osób, które oddały 56,7 litrów krwi.

-01-03.05.2006 r. *II Ogólnopolski Zjazd Dawców Szpiku Kostnego PL-3

-18.05.2006r.  *Firma "MOZAIKI - Rafał Rychter" z Piaseczna, montuje na zewnętrznej stronie

                         prezbiterium mozaikę "Mater Ecclesiae - Matka Kościoła". Obraz ma wymiar

                         2 m x 3 m. Jest to kopia mozaiki jaką Papież Jan Paweł II kazał umieścić na

                         ścianie Pałacu Apostolskiego w Watykanie, po zamachu na Jego życie w 1981 r.

 

 

-21.05.2006r.  *poświęcenie mozaiki "Mater Ecclesiae - Madonny Papieskiego Ocalenia"

-31.05.2006r.  *poświęcenie groty Matki Bożej na pl. Jana Pawła II

-01.06.2006r.  *msza św. w intencji śp. ks. Jana Twardowskiego i wieczór poezji

                         ks. Twardowskiego, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły

                         Podstawowej w Siennej

-01-05.06.2006r.  *w parafii gościmy Ks. Kardynała Polikarpa Pengo z Tanzanii, który przybył do rodzinnego

                         domu ks. Andrzeja Urbańskiego - Generała Księży Salwatorianów, długoletniego misjonarza w

                         Tanzanii. Ks. Kardynał jest z prywatną wizytą, na wypoczynku

 03.06.2006r.   *Ks. Kardynał Polikarp Pengo z Tanzanii, podczas uroczystej mszy św. wprowadził do naszej

                         świątyni relikwie 11 Apostołów i św. Pawła

-26.06.2006r.   *rozpoczynamy ostatni etap polichromii kościoła.

-15.07.2006r.   *jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnej

-16.07.2006r.   *w dzisiejszym głównym wydaniu "PANORAMY" w TVP 2, nasza parafia została pokazana jako

                          przykład niesienia pomocy innym przez propagowanie idei pośmiertnego oddawania organów.

-17.07.2006r.   *w związki z tragiczną sytuacją w Bankach Krwi, nasi parafianie pospieszyli z pomocą dla dwóch

                          chorych parafian oddając krew. W sumie w punkcie Krwiodawstwa w Bielsku i w ambulansie na

                          Żywieckim Rynku krew oddało 65 parafian

-17.07.2006r.   *tradycyjnie rusza wakacyjna świetlica dla dzieci. Będą zajęcia w "wiosce indiańskiej" i wspólna

                          zabawa nad wodą.

-22.07.2006r.   *jubileusz 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej

-28.07.2006r.   *na zakończenie zajęć świetlicy wakacyjnej na boisku LKS Leśna został rozegrany mecz piłki

                          nożnej: dzieci na rodziców a następnie mecz zony na mężów.

-30.07.2006r.   *rekordowa akcja oddawania krwi. Aż 167 osób oddało ponad 75 litrów krwi

-06.08.2006r.   *wraz z Starostwem Powiatowym w Żywcu, Beskidzką Wyższą Szkołą Turystyki i Policją.

                          zorganizowaliśmy kurs ratownictwa medycznego.

-08.-11.08.2006r.  *relikwie 12 Apostołów z naszego kościoła "goszczą" w Prymasowskim Wyższym Seminarium

                          Duchownym w Gnieźnie.

-13.08.2006r.   *Generał Salwatorianów Ks. Andrzej Urbański po ponownym wyborze na najwyższy urząd

                          Zgromadzenia, odwiedza rodzinną parafię.

-16.08.2006r.   *zakończenie prac przy ostatnim etapie polichromii.

-31.08.2006r.   *w przeddzień 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej, upamiętniliśmy naszych rodaków

                          pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Została odprawiona uroczysta msza św. pod

                          przewodnictwem ks. prałata Stanisława Podziornego, z udziałem Kompanii Honorowej WP VI

                          Brygady Dowodzenia z Krakowa, Harcerzy, Kombatantów, licznych Pocztów Sztandarowych,

                          władz powiatowych i gminnych. Po mszy św. przed kościołem został odsłonięty i poświęcony

                          obelisk ku czci naszych rodaków, odbył się Apel Poległych z salwami wojskowymi.

-05.09.2006r.    *TVP 2 i KAI na konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski, promuje cykl filmów

                          dokumentalnych na temat transplantacji. Drugi odcinek został zrealizowany w naszej parafii.

-28.09.2006r.    *na tylnich skrzydłach głównego ołtarza, zamontowano 6 obrazów ze scenami Wielkiego

                          Tygodnia

-30.09.2006r.    *w Leśnej odbyły się III Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesionalnych i Osób

                          z dysfunkcją narządu ruchu

-05.10.2006r.    *nasz kościół jest monitorowany

-24.10.2006r.    *kontynuujemy odnawianie elewacji kościoła. Wokół okien witrażowych powstają ozdobne

                          portale

 

 

-30.10.2006r.    *Ponad 200 parafian uczestniczyło w pielgrzymce do  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w

                          Krakowie - Łagiewnikach, gdzie odbył się zjazd parafii, które były laureatami Konkursów

                          "PROBOSZCZ ROKU".

-18.11.2006r.    *firma "U Salezjan" z Oświęcimia zamontowała nowe, dębowe ławki na chórze.

-20.11.2006r.    *aż 84 osoby wyruszają na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na górę Synaj.

-04.12.2006r.    *nasza parafia została wyróżniona przez wyleczone dzieci z choroby nowotworowej, za wkład w

                           ratowanie życia ludzkiego. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

 

 

-08.12.2006r.    *Ponad 30-letnie tabernakulum zostało dziś zastąpione nowym, wykonanym zgodnie z zalecanymi

                           liturgicznymi

-17.12.2006r.    *47 OSÓB ZGŁOSIŁO SWOJĄ CHĘĆ WPISANIA SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO REJESTRU

                           DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO, W TRAKCIE V JUZ AKCJI, ORGANIZOWANEJ PRZEZ

                           NASZĄ PARAFIĘ ORAZ FUNDACJĘ PRZECIWKO LEUKEMII. OD DZIŚ W PARAFIALNYM

                           BANKU DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO JEST JUŻ 261 OSÓB.

-17.12.2006r.    *podczas uroczystej Mszy św. do grona służby liturgicznej zostało przyjętych 8 nowych

                           ministrantów

-07.01.2007r.   *Dziennikarze "Gazety Wyborczej" uhonorowali naszego księdza Proboszcza tytułem:

                                                                   "Człowiek Dużego Formatu 2006".

 -24.01.2007r.    *ksiądz Proboszcz otrzymał nagrodę im. Brajana Chlebowskiego.

-05.02.2007r.    *TVP realizuje kolejny reportaż o naszych akcjach charytatywnych. Emisja przewidziana na 22

                           lutego w programie 1 TVP.

-07.02.2007r.    *udział ks. proboszcza w nagraniu programu Malgorzaty Kozuchowskiej "My. wy, oni" na temat

                           transplantacji.

-15.02.2007r.    *rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do postawienia przed naszym kościołem pomnika Jana

                           Pawła II

 

 

-22.02.2007r.    *Program I TVP emituje 25 minutowy reportaż o działalności naszej parafii na rzecz transplantacji

-15.03.2007r.    *Nasz ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami Parafialnego Klubu Honorowych

                           dawców Krwi został zaproszony do udziału w konferencji prasowej zorganizowanej

                           przez PAP i KAI na temat przeszczepów szpiku kostnego.

 -02.04.2007r.    *godz. 12.00 - na pl. Jana Pawła II przed kościołem jest montowany pomnik Papieża Jana Pawła II.

                          *godz. 21.00 - Apel Jasnogórski z udziałem mieszkańców Gminy Lipowa. Prezentacja

                            multimedialna ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

                            Modlitwa o szybką beatyfikację Jana Pawła II.

                          *godz. 21.37 - uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Odsłonięcia

                           dokonali: Pan Wójt Gminy Lipowa - Wojciech Zuziak, Kustosz Sanktuarium Matki

                           Bożej w Szczyrku na Górce - ks. Marek Dąbek, Ojciec Sławomir Zieliński. Poświęcenia

                           pomnika dokonał ks. proboszcz Piotr Sadkiewicz i ks. Marek Dąbek. Uroczystość

                           zgromadziła ponad 2000 ludzi. Przebieg uroczystości wierni śledzili na telebimie

                           ustawionym przed kościołem.

-12.04.2007r.     *stan dachu naszego kościoła jest coraz gorszy. W wielu miejscach rdza "wygryzła" już małe

                           dziurki. Czas więc na wyminę blachy na dachu. Od dziś rozpoczęły się prace remontowe dachu.

 

 

15.04.2007r.     *odpust ku czci Bożego Miłosierdzia

 

 

                         *Dzisiejszą uroczystość uczciliśmy oddając ponad 55 litrów krwi dla chorych.

02.05.2007r.     *TVN emituje program "Rozmowy w toku" z udziałem ks. Piotra Sadkiewicza Zobacz na

http://rozmowywtoku.onet.pl/1407941,4,archiwum.html

 

30.05.2007r.     *TVP realizuje zdjęcia do programu "Ludzie i sprawy". Emisja w Uroczystość Bożego Ciała

02.06.2007r.     *nasz parafianin Emanuel Rus przyjmuje w Bielsku-Białej święcenia kapłańskie z rąk księdza

03.06.2007r.     *Prymicje ks. Emanuela Rusa

03.06.2007r.     *Akcja Krwi na uczczenie Uroczystości Bożego Ciała, zorganizowana przez Telewizję Polską.

07.06.2007r.     *TVP emituje kolejny reportaż o naszej parafii "Ludzie i sprawy". Więcej zobacz na :

                            http://ww6.tvp.pl/3249,219280,1.view#3

10.06.2007r.     *W Diecezjalnych Rzogrywkach Liturgicznej Słuzby Ołtarza w Piłce Nożnej nasi lektorzy \

                            wywalczyli II miejsce i puchar Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.

11-13.06.2007r.*pielgrzymka uczniów Szkoły im. ks. Jana Twardowskiego do Kalisza, Gniezna, Lichenia

                            i Częstochowy

21.06.2007r.     *pielgrzymka dzieci I Komunijnych i przeżywających rocznicę Komunii św. do Sanktuarium

                     MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym

02.07.2007r.     *zakończenie I etapu wymiany blachy na dachu kościoła. Wymieniliśmy 460 m2 powierzchni 

                           dachu, kładąc blachę miedzianą.

03-05.07.2007r.*TVN nagrywa materiał filmowy do reportażu o naszej działalności na rzecz krwiodawstwa i

                           transplantacji.

04-05.07.2007r.*parafialna pielgrzymka do Częstochowy, Kalisza, Lichenia i Świnic Warckich.

05.07.2007r.      *TVN24 emituje reportaż o naszej parafii "Prosto z Polski"

05.07.2007r.      *główne wydanie "Faktów" w TVN pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz

                           ratowania ludzkiego życia.

15.07.2007r.      *W XXV Akcji Krwi 104 osoby oddały 47 litrów krwi.

15.07.2007r.      *TVP nagrywa materiały do kolejnego reportażu o dawcach szpiku kostnego

26.08.2007r.      *Grupa Anonimowych Alkoholików przy naszej parafii świętuje 10-lecie istnienia. Dziś na

                           uroczystej mszy św. dziękowaliśmy za łaskę trzeźwości.

08.09.2007r.      *TVP 1 emituje reportaż "Przeszczep" częściowo realizowany w naszej parafii
16.09.2007r.      *Gościmy w programie "Między niebem a ziemią" emitowanym w pr. 1 TVP
16.09.2007r.      *w III Parafialnym Rajdzie Rowerowym na Matyskę bierze udział blisko 300 osób

23.09.2007r.      *ponad 50 Seniorów wsi Sienmna wzięło udział w spotkaniu przygotowującym jubileusz 400-lecia

                           Siennej. Spotkanie odbyło się w sali OSP Sienna, wystrojonej w stylu wiejskiej chałupy.

23.09.2007r       *"medialny" dzień naszej parafii - na żywo udział w pr. 1 TVP programie "Między niebem a

                          ziemią", dwukrotne informacje w TVP 3 w "Aktualnościach" , główne wydanie "Dziennika" w

                          Super Stacji oraz artykuły w kilku gazetach

1-14.10.2007r.   *40 osób pielgrzymuje w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy w

                           Meksyku

21.10.2007r.      *W kolejnej akcji krwi 90 osób oddało 40,5 litrów krwi

22.10.2007r.      *jako pierwszy kościół w Polsce mamy na wyposażeniu defibrylator czyli urządzenie przydatne

                           przy reanimacji

06.11. 2007r.     *udział w WARSZTATACH MEDIALNYCH i KONFERENCJI PRASOWEJ

                          pt. PODZIEL SIĘ ŻYCIEM w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
                          Zaprezentowanie bilbordu promującego Transplantację, w którym zostaje wykorzystany

                          wizerunek ks. Piotra Sadkiewicza.
06.11.2007r.     *TVN 24 przygotowuje program o naszej parafii "Prosto z Polski".
06.11.2007r.     *TVP HISTORIA z udziałem naszych parafian nagrywa program na temat przeszczepów w

                          związku z 60 rocznicą pierwszego przeszczepu serca.

01.12.2007r.     *nasza parafia otrzymała Certyfikat z Udzielania Pierwszej Pomocy i Obsługi Defibrylatora.

                          Szkolenia przeprowadził pan doktor Henryk Podziorny wraz z Firmą LINMED z Krakowa.

                         W szkoleniu wzięło udział 70 parafian, przede wszystkim pielęgniarki, strażacy i nauczyciele.

01.12.2007r.    *50 osobowa grupa parafian uczestniczy w pielgrzymce do Sanktuarium Św.  Mikołaja w Pierśćcu

                         k/Skoczow

18.12.2007r.    *Dzięki ogólnopolskiej kampanii bilbordowej na temat transplantacji pojawiliśmy się w głównych

                         wydaniach "Teleekspresu", "Panoramy" i "Aktualności". Więcej zobacz na:

http://www.przeszczep.pl/?a=tekst&id=1012

26.12.2007r.    *TVP INFO emituje program świąteczny "Minęła 20-ta" z udziałem ks. proboszcza. Tematem

                          programu było "życie jest darem".

09-11.01.2008r.*Parafia św. Piotra i Pawła w Gerlingen (Niemcy) przekazała do naszej świątyni 16 głosowe

                         organy piszczałkowe. Jest to dar na 50 rocznicę rozpoczęcia budowy świątyni w Leśnej.

11.01.2008r.    *Udział w programie TVN Religia na temat przeszczepów.

14.01.2008r.    *Firma Organmistrzowska Krzysztofa Jakubowskiego z Wieprza rozpoczęła montaż organów.

16.01.2008r.    *TVN RELIGIA nagrywa w Żywieckim szpitalu program o działalności naszej parafii na rzecz

                          ratowania ludzkiego życia.

25.01.2008r.    *Jutro Dzień Transplantacji. W mediach wiele miejsca poświęca się temu tematowi, a nasza parafia
wciąż jest pokazywana jako przykład. TVP pr. 1 nagrywa reportaż "My, wy, oni" prowadzony przy Małgorzatę Kożuchowską z udziałem Macieja Orłosia, Marcina Velinowa i aktorów z "M jak miłość",  Program 1 Polskiego Radia przygotowuje reportaż m. in. z naszym udziałem, kilka gazet przygotowuje artykuły ukazujące naszą parafię.

06.02.2008r.    *w Roku Rodziny w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, rozpoczynamy peregrynację obrazu Najświętszej

                         Rodziny w rodzinach naszej parafii.

07.02.2008r.    *TVP 1 emituje program poświęcony krwiodawstwu, z udziałem głosu naszej parafii.

05.03.2008r.    *Zakończenie montażu organów piszczałkowych. Rozpoczęcie strojenia organów.

30.03.2008r.    *Wraz z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach została przeprowadzona akcja
oddawania krwi oraz badania układu HLA dla dawców szpiku kostnego. Do oddania krwi zgłosiły się 152 osoby, z czego do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 122, które oddały 55 litrów krwi.

Do Banku Szpiku Kostnego zostało wpisanych 42 osoby.

10.04.2008r.    *rozpoczęły się prace przy II etapie wymiany blachy na dachu kościoła. W pierwszej kolejności będzie wymieniana blacha na małej wieży.
12.04.2008r.    *z okazji X Rocznicy powstania w naszej parafii Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia z kraju i zagranicy.
30.04.2008r.    *zakończyły się prace przy wymianie blachy na małej wieży.
13-15.06.2008r. *główne uroczystości z okazji 400-lecia wsi Sienna
15.06.2008r.    *ks. kardynał Franciszek Macharski wraz z ks. infułatem Władysławem Fidelusem i ks. prałatem
         Stanisławem Podziornym przewodniczył mszy .św. dziękczynnej za 400-lat Siennej.
20.06.2008r.    *Firma dekarska zakończyła II etap wymiany blachy na dachu kościoła.
27.07.2008r.    *pod hasłem "dar krwi darem miłości", odbyła się kolejna akcja krwi, w której wzięło udział 136 osób. Do oddania krwi zostało dopuszczonych 126 osób, którzy oddali 57 litrów krwi.
26.07.2008r.    *95 parafian wzięło udział w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do
         Łagiewnik
30-31.08.2008r. * 51 osób pielgrzymuje do polskiego La Salette w Dębowcu, do Dukli i Łancuta.
07.09.2008r.    *Rodzinna rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium MB w Szczyrku na Górce.
21.09.2008r.    *O. Sławomir Zieliński rozpoczął dni skupienia przed uroczystością konsekracji naszego kościoła.
21.09.2008r.    *pierwsze, organizacyjne spotkanie rodzin pragnących działać w Domowym Kościele - Oazie
         Rodzin.
26.09.2008r.    *spotkanie partnerskie Rad Parafialnych z parafii św. Piotra i Pawła w Gerlingen w Niemczech i
         św.  Michała Archanioła w Leśnej.
27.09.2008 r.   *Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy konsekruje naszą świątynię.
05-19.11.2008r. *aż 86 osób wzięło udział w tegorocznej pielgrzymce do Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu.
13.11.2008r.    *dziś nad ranem, w wieku 67 lat zmarł nasz rodak - Ojciec Jan Wolny, paulin i kapelan wojskowy.
          Czytaj na: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/wiadomosc_wiecej.php?idwiadomosc=4672
 

 

06.12.2008r.   *W obronie prawdziwego św. Mikołaja odbył się nasz kolejny "Bajkowy Korowód św. Mikołaja"
         z udziałem ok. 2.500 osób.
08.12.2008r.   *nasza parafia znalazła się wśród wyróżnionych "Certyfikatem Dobroci" przyznawanym przez
        dzieci wyleczone z choroby nowotworowej przy Klinice Hematologicznej we Wrocławiu.
21.12.2008r.   *decyzją księdza biskupa Tadeusza Rakoczego nasz wikariusz ks. Tomasz Wala został
        przeniesiony do pracy w parafii św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy.
21.12.2008r.   *sześciu chłopców otrzymało dziś błogosławieństwo do posługi ministranta.
17.02.2009r.   *w ramach wielkopostnej jałmużny zbieramy pluszowe zabawki dla chorych dzieci. Dziś
        przekazaliśmy część zabawek do Kliniki Hematologicznej we Wrocławiu.
08.03.2009r.   *w naszym kościele gościliśmy Pana Ambasadora RP w Etiopii.
10.03. 2009r.  *rozpoczęły się prace przy przebudowie iluminacji zewnętrznej kościoła.
13.03.2009r.   *rozpoczęły się prace przy przebudowie ogrodzenia kościoła od strony Kamieńca.
20.03.2009r.   *do naszej świątyni przybyły relikwie bł. ks. Michała Sopocko
21.03.2009r.   *Ojcowie Franciszkanie z Krakowa przekazali do naszego kościoła relikwie bł. Jakuba Strzemię
06.04.2009r.   *w wyniku akcji "jałmużna wielkopostna" zebraliśmy ponad 500 pluszowych zabawek. 300 z nich
        przekazaliśmy chorym dzieciom w szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej.
19.04.2009r.   *150 osób uczciło uroczystość Bożego Miłosierdzia pięknym gestem oddania krwi. Do Banku Krwi
        przekazaliśmy 68 litrów leśniańskiej krwi.
20.04.2009r.   *rozpoczęły się prace przy zakończeniu wymiany blachy na dachu kościoła oraz prace przy
        przebudowie ogrodzenia kościoła od strony Kamieńca.
26.04.2009r.   *10 letni Sebastian Niemczycki - nasz mały organista, dał dziś swój pierwszy, półgodzinny koncert
        organowy.
28.04.2009r.   *gościmy przedstawicieli Najwyższej Rady Rycerzy Kolumba
03.05.2009r.   *koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PILSKO.
10.05.2009r.   *tylko 25 dzieci przystąpiło w tym roku do I Komunii św. W historii naszej parafii to najmniejsza
        grupa przystępująca do I Komunii.
22.06.2009r.   *jesteśmy pierwszą w Polsce parafią z infokioskiem.
06-11.07.2009r.  *48 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce po Sanktuariach Maryjnych Mazur i Litwy.
19.07.2009r.   *118 osób oddaje ponad 53 litry krwi.
25.07.2009r    *udział krwiodawców z naszej parafii w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dawców Krwi do Sanktuarium
        Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
27.07 - 9.08.2009r.  *w zajęciach tegorocznej świetlicy wakacyjnej dla dzieci, codziennie brało udział od 50 do 70
        dzieci.
15.08.2009r. - *w Uroczystość Wniebowzięcia NMP został poświęcona nowa kapliczka ku czci Matki Bożej
        Częstochowskiej. Kapliczka została  wkomponowana w nowe ogrodzenie.
16.08.2009r.  *z żalem żegnamy naszego wikariusza - ks. Marcina Mrawczyńskiego, który przechodzi do pracy
        duszpasterskiej w Austrii.
20.08.2009r.   *parafialna pielgrzymka na Górę Św. Anny 
30.08.2009r.   *coroczny Rodzinny Rajd Rowerowy, z udziałem ok. 250 osób
01.09.2009r.   *na murze przykościelnego ogrodzenia odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci śp. ks. Jana
        Twardowskiego, patrona Szkoły Podstawowej w Siennej
06.09.2009r.   *Dziękczynienie za tegoroczne plony przypadło Sołectwu Leśna. Wokół kościoła stanęły konie,
        kucyk, struś, a także najnowocześniejsze maszyny rolnicze.
10.09.2009r.   *Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na wniosek dzieci z parafii, przyznała naszemu
        księdzu proboszczowi Piotrowi Sadkiewiczowi tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.
11.10.2009r.   *Ojciec Profesor Jan Spiż - Dominikanin z Warszawy dokonał uroczystej instalacji setnej relikwii w
        naszym kościele. Kolejnym Świętym, który zamieszkał pośród nas to św. Jacek Odrowąż. Instalacja
                  odbyła się w Dniu Papieskim, przez co podkreśliliśmy jak Jan Paweł II cenił Świętych i
                        Błogosławionych, dając ich jako wzorce do naśladowania.
18.10.2009r.   *o 43 osoby powiększył się nasz "parafialny" bank szpiku kostnego. Od dziś mamy już 374
        potencjalnych dawców szpiku kostnego.
18.10.2009r.   *153 osoby oddały dziś 69 litrów krwi.
18.10.2009r.   *z rąk Konsula Republiki Słowenii Mieczysława Barańskiego, Pani Wicemarszałek Senatu RP
        Krystyny Bochenek oraz Pana Jacka Olszewskiego  ks. Piotr Sadkiewicz odbiera Medal i Statuetkę
                  "Kropla Życia" przyznany z okazji I Memoriału im. Agaty Mróz, za organizowanie i propagowanie
        krwiodawstwa i szpiku kostnego. Nasza Parafia znalazła się wśród takich instytucji jak: Fundacja
                  POLSAT, TVP Sport, Magazyn "Pani", Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
        Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
06.11.2009r.   *w ramach parafialnego stypendium naukowego, 9 dziewcząt z oazy rozpoczęło naukę gry na
        gitarze.
15.11.2009r.   *intronizacja Krzyży z naszych domów była odpowiedzią naszej Parafii na wyrok Trybunału w
        Strasburgu w sprawie Krzyży we Włoszech.
16.11.2009r.   *gościmy wśród nas Jana Budziaszka z Zespołu SKALDOWIE
28.11.2009r.   *pielgrzymka Apostolstwa Dobrej Śmierci do Sanktuarium św. Mikołaja w Pierścicu.
  • 06.12.2009r.   *około 2.500 osób wzięło udział w bajkowym korowodzie Św. Mikołaja.
  •      02.2010r.   *przez cały okres liturgiczny Bożego Narodzenia kolędujemy z różnymi Zespołami Pieśni i Tańca z
  •                         Żywiecczyzny oraz z zawodowym śpiewakiem - barytonem Rafałem Songanem.
  • 27.01.2010r.   *w salkach pod kościołem zakończyła działalność siłownia. Sprzęt do ćwiczeń został bezpłatnie
  •                         przekazany do nowo powstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej. Salki
  •                         przejdą remont. W jednej z salek powstanie kaplica.
  • 30.01.2010r.   *w ramach troski o obłożnie chorych i ich opiekunów, przy Parafii powstała bezpłatna
  •                         wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych. Dysponujemy 6 łóżkami, każde o wartości 2000 EURO.