Wydarzenia 2006

 


 

25/26.12.2006 r. - wraz z dziećmi przebranymi w stroje z Szopki Betlejemskiej kolędujemy Małemu Jezuskowi

 

 

 

 

 


 

W czasie Pasterki do kościoła uroczyście wnieśliśmy figurkę Dzieciątka Jezus, przywiezionego z Betlejem w czasie ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

 

 

 

 

 

 


 

24.12. - Harcerze z Żywieckiego Hufca przekazali na ostatnich roratach Światło z Betlejem, które powędrowało do naszych rodzin i na groby zmarłych

 

 

 

 

 


 

"Bóg się rodzi, moc truchleje... ."

 

 

 


 

17.12. - 8 ministrantów przybyło w grupie liturgicznej naszej parafii

 

 

 

 


 

17.12. - V Akcja Szpiku Kostnego

 

 

 

 

 

 


 

02.12. - Zjazd księży wyświęconych w roku 2002, pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Guzdka.

 

 

 

 

 


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 

Wschód słońca na Synaju 22.11.2006 r.

 

Msza św. na szczycie góry Synaj

 

Widok na Jerozolimę z hotelu

 

W Betlejemskiej grocie

 

W Nazarecie

 

Odnowienie ślubów małżeńskich w Kanie Galilejskiej

Na jeziorze Galilejskim

Na Górze Błogosławieństw

TABKA - miejsce rozmnożenia chleba

 

Synagoga w Kafarnaum

 

odnowienie chrztu w Jordanie

Na Golgocie

Wieczernik

W Ogrodzie Oliwnym

Sykomora w Jerycho

Pod górą kuszenia

 

W Grobie Chrystusa

Pod ścianą płaczu

 

 


 

30.10. - Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. (Zjazd parafii - laureatów I, II i III edycji Konkursu "Proboszcz Roku").

 

 

 

 

Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca

 

 

 

Konferencja - panel dyskusyjny "Co tytuł Proboszcza roku zmienił w mojej parafii?"

 

 

czytaj więcej na stronie: www.proboszczroku.pl

 


 

16.10. - Dbając o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły i kościoła, wraz Sekcją Drogową Komendy Policji w Żywcu i Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej przeprowadziliśmy akcję "Cytrynka". Na szczęście dzieci wręczyły kierowcom więcej "jabłuszek" (za prawidłową prędkość) niż "cytrynek" za przekraczanie prędkości.

 

 

 

 

 

 

 


 

30.09. - III Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesionalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu

 

 

   

 


 

31.08. - w przeddzień 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej, upamiętniliśmy naszych rodaków pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Została odprawiona uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Podziornego, z udziałem Kompanii Honorowej WP VI Brygady Dowodzenia z Krakowa, Harcerzy, Kombatantów, licznych Pocztów Sztandarowych, władz powiatowych i gminnych. Po mszy św. przed kościołem został odsłonięty i poświęcony obelisk ku czci naszych rodaków, odbył się Apel Poległych z salwami wojskowymi.

 

 

 

 

 


 

13.08. - Generał Salwatorianów Ks. Andrzej Urbański po ponownym wyborze na najwyższy urząd w Zgromadzeniu odwiedził rodzinną parafię

 

 

 


 

08.08. - 11.08. - Relikwie 12 Apostołów z naszego kościoła "gościły" w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie gdzie ks. proboszcz prowadził rekolekcje dla kapłanów diecezji gnieźnieńskiej.

 

 


 

06.08. - Wraz z Starostą Powiatu Żywieckiego Panem Andrzejem Zielińskim, Beskidzką Wyższą Szkołą Turystyki oraz Policją zorganizowaliśmy akcję ratownictwa medycznego.

 

Pod okiem lekarza Pana Marka Stobińskiego, na fantomie można było poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy

 

Było też cos dla najmłodszych - dzieci mogły zapoznać się z praca policji drogowej.

 

Były też wywiady dla TVP

 


 

01.08. - 16.08. - Kończymy prace przy ostatnim etapie polichromii.

 

 


30.-07. - Rekordowa akcja oddawania krwi - z 191 przebadanych osób, 167 oddało ponad 75 litrów krwi!

Liczną grupa oddająca krew byli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 


 

25.07. - w dniu dzisiejszym Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Salwatorianów wybrała na kolejną kadencję ks. Andrzeja Urbańskiego - naszego rodaka na Generała Salwatorianów.

 

 

czytaj więcej

 


 

17.07. - 28.07. - Tradycyjnie przy naszym kościele działa wakacyjna świetlica dla dzieci. W tegorocznych zajęciach wzięło udział ponad 800 dzieci. Zajęcia odbywały się w salkach pod kościołem i nad rzeką Leśnianką.

 


 

01.07. - 31.07. - trwają prace przy ostatnim etapie polichromii.

 

 

 


 

01.06. - 05.06. w naszej parafii gościmy księdza Kardynała Polikarpa Pengo z Tanzanii

 

 


 

03.06. Ks. Kardynał Polikarp Pengo z Tanzanii, podczas uroczystej mszy św. wprowadził do naszej świątyni relikwie 11 Apostołów i św. Pawła. "Czynię to z wielką radością i przejęciem, jako następca uczniów Jezusa" - powiedział w homilii Ks. Kardynał

 

 


 

31.05. po 3 tygodniach pracy na pl. Jana Pawła II jest gotowa Grota Matki Bożej. Na dzisiejszym ostatnim nabożeństwie majowym dokonaliśmy poświęcenia groty

 

 


 

21.05. poświęcenie mozaiki Mater Ecclesiae Madonny Papieskiego Ocalenia, zamontowanej na zewnętrznej ścianie prezbiterium, nad kamieniem węgielnym wmurowanym przez Biskupa Karola Wojtyłę w 1959 roku.

 

 

 


 

01-03.05 II Ogólnopolski Zjazd Dawców Szpiku Kostnego PL-3 Leśna - Żywiec

 

- 1 maja 2006 r. - rozpoczęcie Zjazdu

 

 

- i wszyscy się bawią , i to znakomicie ...

 

 

- 2 maja 2006 r. - zaczynamy od zwiedzania Browaru Żywiec S.A.

 

- spotkanie z mediami

 

 

- uroczysta sesja w żywieckim ratuszu

 

- w komnatach Arcyksiężnej Marii Habsburg

 

- a to są dawcy PL-3

 

- i jeszcze było zwiedzanie Elektrowni Szczytowo-pompowej Porąbka-Żar, i podziwianie Żywiecczyzny z góry Żar

- a wieczór upłynął przy góralskiej muzyce i góralskim jadle w Dolinie Zimnika

 

- zakończenie zjazdu uroczystą msza św. w kościele w Leśnej

 

zobacz więcej na www.leukemia.pl


 

 01.04 Wspólnie z mieszkańcami Żywiecczyzny przeżywamy I rocznicę śmierci Jana Pawła II, uczestnicząc w "Marszu Promienistym" na Matyskę. Z Leśnej na Matyskę udała się pielgrzymka rowerowa, piesza i autobusowa.

 

 

 

 

Chcąc uczcić I rocznicę śmierci Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II, przed południem na wszystkich mszach św. wysłuchaliśmy koncertu – poezji śpiewanej, w wykonaniu zespołu Laudate.

 

 

Wieczorem wielu parafian uczciło rocznicę śmierci Papieża uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim przy obelisku upamiętniającym pobyt kard. Karola Wojtyły w Leśnej.

 


 

02.03 Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy mianuje Ks. Piotra Sadkiewicza proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Leśnej . Jednocześnie Ks. Biskup przyznał nowemu proboszczowi tytuł Kanonika.

 

 

 

 

 


 

26.02 Ks. Andrzej Urbański - Generał Salwatorianów, przekazuje do kościoła w Leśnej relikwie 11 Apostołów i relikwie św. Pawła Apostoła, 8 relikwii  innych Świętych (m.in. św. Jana Vianneya, św. Cecylii) oraz replikę relikwii gwoździa, którym był przybity do Krzyża Jezus.

 

 

 

 

 

 

 


 

18.02 Na zaproszenie Przeora Jasnej Góry Ojca Bogdana Waliczka, uczestniczymy w mszy św. dziękczynnej za tytuł "proboszcz i parafia roku 2005".

 

 

 


 

03.01 Żegnamy Ks. Jana Twardowskiego - kapłana i poetę, który stał się wielkim autorytetem dzieci naszej parafii, które obrały go na patrona swojej szkoły w Siennej

 

 

 

 


 

06.01 Wspólne kolędowanie Stowarzyszenia "Dzieci Serc" z parafianami z Leśnej

 

 

 

 


 

01.01 Uroczystą Mszę św. sprawuje ks. Dariusz Stańczyk z Wilna,

               wielki krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny

 

                Spotkanie ks. Dariusza z młodzieżą

 


Archiwum

2005     2004      2003      2002      2001      2000      1998      1997   

Nowa strona 1