KANCELARIA PARAFIALNA

 


 

   Godziny urzędowania:

 • w dni powszednie bezpośrednio po mszach św. 
 • w II i IV piątek miesiąca:  od 19:00 do 20:00 (sprawy przedmałżeńskie)
 • w święta oraz w I i III piątek miesiąca kancelaria nieczynna

 


SAKRAMENTY ŚWIĘTE

   Sakrament chrztu:

 • Sakramentu chrztu udziela się w III niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na mszy św. o godz. 11:00.

 • Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

 • Zgłaszając dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

                a. dowód osobisty jednego z rodziców

                b. akt urodzenia dziecka z USC

                c. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka

                d. informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: zawód, data             

                    i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie, miejsce zamieszkania,

                   data i miejsce ślubu kościelnego.

                 e. rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani, przedłożyć

                    zaświadczenie od księdza proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami

                    chrzestnymi.

 

    Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą:

 1. metrykę chrztu (do ślubu) wraz z adnotacją o bierzmowaniu
 2. dowód osobisty
 3. świadectwo religii z ostatniej klasy

 

   Posługa sakramentalna dla chorych:

Do chorych udajemy się w soboty po I piątku miesiąca, w godzinach 8:00 - 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.

W nagłym niebezpieczeństwie śmierci należy przyjechać po księdza na plebanię.


SAKRAMENTALIA

    Pogrzeb chrześcijański:

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Należy przedłożyć:

 • skrócony akt zgonu z USC

 • kartę zgonu dla celów pochowania zwłok (od lekarza - potwierdzoną przez USC)

 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych

 

  Roczki urodzin i chrztu:

Odbywają się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00. Dziecko należy zgłosić u księdza na 10 dni przed uroczystym błogosławieństwem.