Po wieczornej Mszy Świętej parafianie wraz z przedstawicielami KGW, OSP i lokalnych władz złożyli wiązanki i znicze pod urną z ziemią z miejsce gdzie walczyli polscy żołnierze.